FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - XIV edycja konkursu Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów. Obrót bezgotówkowy. Nowoczesność i bezpieczeństwo.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Nazywam się

Mieszkam w

Szkoła, w której się uczę

Zgody

Oświadczam, że zapoznał-em/-am się z treścią regulaminu XIV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” (dostępnym m.in. na stronie www.skef.pl) i akceptuję zawarte w nim warunki.
Oświadczam, że jestem uczniem klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub III klasy szkoły gimnazjalnej.
Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /podopiecznego w konkursie „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” oraz oświadczam, że zapoznał-em/-am się z treścią regulaminu XIV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” (dostępnym m.in. na stronie www.skef.pl) i akceptuję zawarte w nim warunki.